תכניות חדשות נפתחות בחיפה ובתל אביב!

כלכלה שיתופית, בריאות, חינוך, המרחב הימי, סביבה ועוד..